خانه / فعالیت های فرهنگی

فعالیت های فرهنگی

فعالیت های فرهنگی:

  1. برگزاری هفتگی هیات رهروان ولایت (چهارشنبه شبها در محل پایگاه بسیج – شما میتوانید این برنامه را به صورت زنده (لایو) از طریق شبکه های اجتماعی مشاهده نمائید)
  2. مراسم فاطمیه