خانه / قوانین صندوق

قوانین صندوق

قوانین صندوق قرض الحسنه حضرت زهرا (س):

 • تشکیل پرونده (کپی کارت ملی و تکمیل فرم عضویت)
 • شرایط دریافت وام قرض الحسنه به شرح زیر است:
 1. سپری شدن حداقل سه ماه از میزان سپرده گذاری برای اعضای عادی
 2. تکمیل فرم درخواست وام از صندوق
 3. ارائه چک صیادی از خود و یک نفر ضامن به میزان دو برابر وام دریافتی
 4. مبلغ وام بستگی به سپرده شخص نزد صندوق دارد و به میزان 2 برابر موجودی و حداکثر به میزان هر نفر 20000000 ریال وام پرداخت می شود.
 5. میزان سپرده مسدودی جهت دریافت وام معادل 1.5 برابر مبلغ قسط وام میباشد (جهت اعضای عادی صندوق: کسانی که حق عضویت ماهانه پرداخت نمیکنند).
 6. حداکثر کارمزد وام صندوق 4% میباشد که در حین پرداخت وام کسر می گردد و مدت بازپرداخت وام 12 ماه می باشد.

تبصره1: اگر افرادی جهت دریافت وام توسط اعضای اصلی صندوق و خیرین به هیئت مدیره صندوق معرفی گردند صندوق در صورت تامین منابع و با توجه به امتیاز و موجودی فرد معرفی کننده مبلغ حداکثر 10000000 ریال وام در اختیار ایشان قرار میدهد و اگر افراد عضو صندوق باشند دو برابر موجودی نیز به این مبلغ اضافه می گردد.

تبصره2: با توجه به اینکه هدف اصلی صندوق کمک به افراد آسیب پذیر جامعه خصوصا شهر فرخشهر در راستای پرداخت اجاره بها، خرید گوشی تلفن همراه دانش آموز، خرید جهیزیه، اشتغال زایی و معیشتی میباشد، لذا در صورت درخواست وام توسط این افراد، صندوق در صورت تامین اعتبار، وام قرض الحسنه در اسرع وقت (حداکثر یک ماه پس از تاریخ درخواست) در اختیار این عزیزان قرار میدهد.

 • انتخاب یکی از روش های زیر جهت عضویت:
 1. افتتاح حساب قرض الحسنه با موجودی حداقل 500000 ریال و با انتخاب یکی از شرایط زیر:
  • عضویت عادی در صندوق: پرداخت مبالغ دلخواه به عنوان سپرده شخص نزد صندوق (این افراد عضویت ثابت در صندوق نداشته و در صورت عدم دریافت وام مبالغ قابل برداشت می باشد و در صورت دریافت وام پس از تسویه وام قابل برداشت است).
  • عضو اصلی صندوق: پرداخت حق عضویت ماهانه 300000 ریال به عنوان سپرده شخص نزد صندوق (این مبالغ تا مادامی که فرد در صندوق عضو می باشند قابل برداشت نیست و تا بیستم هر ماه به حساب صندوق واریز می شود)
  • عضو اصلی صندوق و خیرین: پرداخت حق عضویت ماهانه و مبالغ دلخواه به عنوان سپرده شخص نزد صندوق که در این صورت فقط مبالغ مازاد بر حق عضویت قابل برداشت است.