خانه / نیروی انسانی

نیروی انسانی

فعالیت های نیروی انسانی پایگاه، صرفا به صورت حضوری و در محل پایگاه انجام می‌گیرد.

برخی اطلاعیه های عمومی در این بخش به استحضار خواهد رسید.

ساعات حضور مسئول نیروی انسانی در پایگاه: یکشنبه ها؛ از ساعت 16 تا اذان مغرب