خانه / گزارشات مالی صندوق

گزارشات مالی صندوق

گزارشات مالی صندوق قرض الحسنه حضرت زهرا (س):

تعداد وام پرداخت شده: ***