خانه / اهداف صندوق

اهداف صندوق

اهداف صندوق قرض الحسنه حضرت زهرا (س):

  1. اجر و ثواب اخروی
  2. ترویج فرهنگ واقعی قرض الحسنه و بهره مندی از مزایای اجتماعی آن